User Organizer

User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

User Online

ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

วิธีใช้งาน


การเรียนแบบ E-Learning เหมาะกับใครบ้าง

การเรียนแบบ E-Learning เป็นการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนทุกคน ซึ่งท่านจะได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเรียนได้ในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือในวันหยุด ควบคู่ไปกับการทำงาน การเรียนในชั้นเรียนปกติ ซึ่งสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปยังสถานที่เรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนแบบออนไลน์

 • สามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ
 • เรียนได้ทุกเวลาสถานที่
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องการเดินทางและการลงทะเบียน
 • สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำต่างๆได้จากเพื่อน หรือผู้สอนได้โดยตรง

จะเรียนได้ที่ใดบ้าง

การเรียนออนไลน์ผ่านอินทราเน็ตจะออกแบบมาเพื่อให้สามารถเรียนได้ทุกที่ที่มีคอมพิวเตอร์ทีและมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

ความต้องการของระบบ

 • Internet Explorer Browser เครื่องของคุณต้องมีการใช้ Internet Explorer หรือ IE ในเวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป ซึ่งสามารถ Download ได้ที่นี่
 • Real Player เครื่องของคุณต้องติดตั้งโปรแกรม Real Player เพื่อให้สามารถรับชม ภาพและเสียงประกอบการเรียน ซึ่งสามารถ Download ได้ที่นี่
 • Acrobat Reader เครื่องของคุณต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป เพื่อให้สามารถอ่านเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งสามารถ Download ได้ที่นี่

การเรียนคนเดียวจะทำให้เฉื่อยชาไม่สนใจเรียนเท่าที่ควรหรือไม่

หลายคนคิดว่าการเรียนผ่านทางอินทราเน็ตจะทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย แต่ที่จริงแล้วการเรียนผ่านออนไลน์จะทำให้การติดต่อแบบส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่เพียงแต่ตัวท่านและผู้สอนที่จะมีการติดต่อกันโดยตรงมากขึ้นเท่านั้น ผู้เรียนทุกคนยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยผ่านการ chat ในกลุ่มเรียนของท่านเอง หรือกลุ่มเรียนอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดกันได้

Browser ใดเหมาะกับการเรียน E-Learning มากที่สุด

Internet Explorer 7.0 ขึ้นไปค่ะ

เรียนกันอย่างไร

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว เมื่อ login เข้ามาในหลักสูตร ก็จะพบ "การจัดการเรียน" หรือ Organizer ของตนทางด้านขวามือ ใน Organizer ดังกล่าวจะประกอบด้วย
 • สมุดรายงาน
  สมุดรายงานจะรวบรวมประวัติการศึกษาของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรที่คุณกำลังศึกษา หลักสูตรที่สำเร็จแล้ว และหลักสูตรที่ยังไม่ผ่าน ในหน้านี้คุณสามารถเลือกเข้าไป ยกเลิกการศึกษาหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ได้

 • สมุดบันทึก
  ในสมุดบันทึก ผู้เรียนสามารถบันทึกข้อความต่างๆ ที่ต้องการเก็บ เช่น ข้อความจากบทเรียน หรือจาก Message Board หรือจากคำตอบของผู้สอนที่ตอบคำถามผู้เรียนคนอื่นๆ หรือพิมพ์ข้อความเอง เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถ Save ไว้ในแฟ้ม หรือ Folder ต่างๆ หรือสร้าง Folder ขึ้นใหม่ได้ ในสมุดบันทึกจะประกอบด้วย

  • สารบัญ ซึ่งแสดง Folder ต่างๆ ของผู้เรียน
  • บันทึกข้อความสำหรับบันทึกข้อความที่ต้องการเก็บ
  • สร้าง Folder สำหรับการสร้าง Folder ขึ้นมาใหม่
  • จัดระเบียบสังคม สำหรับการลบหรือการย้าย Folder ต่างๆ

 • ตารางนัดหมาย
  ตารางนัดหมายจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ของตนเอง โดยในตารางนัดหมายจะมีปฏิทินแสดงไว้ทางด้านขวา ซึ่งผู้เรียนสามารถดูวันหยุดและกำหนดวันที่ที่จะทำกิจกรรมใดๆ ได้ ทั้งนี้ตารางนัดหมายสามารถกำหนดให้แสดงกิจกรรมในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีก็ได้

 • ข้อมูลส่วนตัว
  ในหน้านี้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนของคุณในกรณีที่คุณพิมพ์ข้อความผิดพลาด หรือต้องการจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้เพื่อนร่วมห้องทราบ รวมทั้งแก้ไขรหัสผ่าน แต่ยกเว้น ชื่อเล่น กับ เลขประจำตัว ของคุณที่ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ต้องการยกเลิกเรียน (Drop course)

Login เข้ามาในระบบ ที่เมนู organizer คลิกที่ 'สมุดรายงาน' เลือก แก้ไข ที่ตรง 'ตั้งค่าหลักสูตร' ท้ายหลักสูตรที่ต้องการ แล้วเลือกตรง 'ต้องพักการเรียนหลักสูตร ' ต่อด้วยกด 'submit' เป็นอันเสร็จพิธี หลักสูตรที่ drop จะไม่สามารถกลับมาเรียนอีกได้ ถ้าต้องการเรียนอีกให้รอลงทะเบียนเรียนในรุ่นต่อไป